- חדשים -

חיים וחסד עשית עימדי

חסד כמפתח, חסד כסוד החיים, ובעיקר – חסד שאינו מתנת חינם. הרב חיים סבתו במסה על חסדלקריאה

אחד היה אברהם

אדם המבקש את האלוהים, אומר ר' נחמן, חייב להיות כאברהם אבינו; אחד, יחידי, בודד. טור אורח של עמיחי חסוןלקריאה

מה למדנו מאברהם אבינו

אור לגויים זה לא קלישאה. זו הכותרת הראשיתלקריאה