- חדשים -

בת ובית

לימוד במגילת איכה, לקראת תשעה באב, על חורבן הבית הלאומי וחורבן הבית המשפחתילקריאה

חורבן ותלישות

מה קורה כאשר ברל כצנלסון מגלה כי תנועת נוער קבעה מחנה קיץ ביום תשעה באב? קראו את מאמרו הנוקב משנת 1934 הרלוונטי לימינו כמו ביום כתיבתולקריאה

לא רק שנאת חינם

הגמרא מונה שמונה סיבות שגרמו לחורבן, כולן מתקיימות בתוכנו עד היום ואת כולן אנחנו יכולים לשנות. שיעור מיוחד לתשעה באבלקריאה