- חדשים -

מה שמאחורי התמונה

רוחנית אך מושחתת, טקסית אך רודפת בצע, טהורה אך כוחנית. יונתן ברג על כוונות טובות ואינטרסים מלוכלכים בעיר הקדושה של הודולקריאה

אמת בעולם של פוסט-אמת

מאברהם למדנו מהפכנות, מיצחק שמרנות, מיעקב למדים כיצד להשתלב בעולם של חולין, תוך שמירה על עצמאות רוחנית. שיעור לפרשת ויצאלקריאה

המפתח אל שער הקדושה

הרבה שנים חוויתי את הקדושה כמשהו מרוחק ואסור. לאחרונה גיליתי שגם בחיי היום יום, ניתן לזכות לקצת קדושה, אם רק מפנים לה מקוםלקריאה