- חדשים -

האוטופיה שמאמינה באדם

אם המשכן מהווה מראה לתודעה העליונה, פרשות בהר-בחוקותי מציגות כיצד נראית חברה שמגלמת במעשיה את ערכיו. צדק חברתי הגרסה המקראיתלקריאה

החלל הפנימי

האם ניתן ליצור קולנוע פורץ גבולות בתוך המגבלות? הקשיבו לרמה בורשטין בכיתת אמן שנייה על קולנוע, אמונה וספקות. צולם בבית ליבאלקריאה

לעלות, להתפלל, לאהוב

האם עליה לרגל היא התשובה החתרנית כנגד הדורסנות של העולם הקפיטליסטי?לקריאה