- חדשים -

מעגלים מסתובבים אחורה

בווידיאו שצולם בתקופה זו לפני 21 שנה מדבר מאיר אריאל על י״ז בתמוז וימי בין המיצרים, עם כמה עצות טובותלקריאה

עוד לא דיברנו על אהבת חינם

איך הופכים את שלשת השבועות המעיקים של בין המיצרים לזמן של אהבה, הזדהות ותיקון חברתי?לקריאה

בת ובית

לימוד במגילת איכה, לקראת תשעה באב, על חורבן הבית הלאומי וחורבן הבית המשפחתילקריאה