- חדשים -

זהה את חלקך

מהי הטכניקה הצנועה שעוזרת לנו להכיר בנמצא בחיינו ולשמוח בו?לקריאה

הקדיש שלא נאמר

יונתן ברג מגיע לאושוויץ ומגלה מקום שאין בו אלוהיםלקריאה

אין הדבר תלוי אלא בי

קנאות מול סובלנות, גברים מול נשים, ייחוס אבות מול עבודה אישית. סיון רהב מאיר במסרים מפתיעים מתוך פרשת פנחסלקריאה