- חדשים -

חורבן ותלישות

מה קורה כאשר ברל כצנלסון מגלה כי תנועת נוער קבעה מחנה קיץ ביום תשעה באב? קראו את מאמרו הנוקב משנת 1934 הרלוונטי לימינו כמו ביום כתיבתולקריאה

שעה חצופה

יש בחיים שעות קשות, יש תקופות קשות. חז"ל נותנים לנו הדרכה איך להתנהג בשעות האלהלקריאה

אש קודש

שיחות אמונה בגיהינום. אהוד בנאי מעיין בכתביו האחרונים של האדמו"ר מפיאסצנה שנרצח בשואהלקריאה