- חדשים -

חיים ללא מניפולציות

כולנו בזים ל"עבודת אלילים", וכולנו משוכנעים שהיא נחלת הזולת בלבד. יוסי בבליקי מסמן כמה סעיפים לבדיקה עצמיתלקריאה

צדקה

הרב עופר גיסין בסרטון מרתק על ההבנה העמוקה של התורה את נפש האדם ודרישתה ממנו לתת צדקה ולהיות יצור נותןלקריאה

הברכה או הקללה?

שבע המילים הראשונות של פרשת ראה צריכות לגרום לנו לראות את העולם לגמרי אחרת. נעבור עליהן אחת אחתלקריאה