- חדשים -

מעגלים מסתובבים אחורה

בווידיאו שצולם בתקופה זו לפני 21 שנה מדבר מאיר אריאל על י״ז בתמוז וימי בין המיצרים, עם כמה עצות טובותלקריאה

עוד לא דיברנו על אהבת חינם

איך הופכים את שלשת השבועות המעיקים של בין המיצרים לזמן של אהבה, הזדהות ותיקון חברתי?לקריאה

אלה הם חיינו

מסיימים את ספר במדבר בשאלה איך גם אחרי שמסתיימים הנדודים ונכנסים לארץ ישראל, אפשר להישאר במצב של מסע והתחדשות לקריאה