- חדשים -

כוחה של הצעקה

עד הצעקה הנואשת של בני ישראל, אלוהים העלים עיניו, ולא נתן עליהם לב, ולמעשה הצעקה היא זו ששינתה את מהלך הדבריםלקריאה

הבראשית של ספר שמות

ארבעה רגעי מפתח בפרשת שמות שמציגים את ההתחלה של המפגשים והדמויות בסיפור העצום שעוד רגע יתחיללקריאה

סודם של הפרטים הקטנים

משה, פרעה, עבדות, גזירות. את הסיפור הגדול של הפרשה מכירים כולם, אבל המסרים האמיתים מוטמנים דווקא בפרטים הקטנים. שיעור לפרשת שמות לקריאה