ברל כצנלסון

ברל כצנלסון

תוכן מאת ברל כצנלסון

חורבן ותלישות

חורבן ותלישות

"מה ערכה ומה פרייה של תנועת שחרור שאין עימה שורשיות ויש עימה שכחה, אשר תחת לטפח ולהעמיק בקרב נושאיה את הרגשת המקור ואת ידיעת המקורות, מטשטשת היא את זכרון נקודת המוצא?". ברל כצנלסון, ממנהיגיה הבולטים של תנועת העבודה, בטקסט תוכחה נוקב לתנועת נוער שקבעה מחנה קיץ בליל תשעה באב...לקריאה