ידידיה מאיר

ידידיה מאיר

תוכן מאת ידידיה מאיר

ההרצאה האחרונה

ההרצאה האחרונה

"רבי נחמן הגיע למסקנה שהיא הפוכה מכל הפילוסופיה של הייאוש", אמר יעקב וינרוט בהרצאה האחרונה שנתן לפני פטירתו...לקריאה
אפקט מאיר בנאי

אפקט מאיר בנאי

מאיר למרחוק: ידידיה מאיר היה בשבעה של מאיר בנאי ושמע סיפורים ועדויות מכלי ראשון על האיש הצנוע, המאמין הגדול ואוהב התורה שמאחורי אגדת הרוק הישראלית...לקריאה